4 Bình luận
  • hauc2

    Đại biểu quốc hội được miễn trừ rất nhiều luật thì phải. Có nước đại biểu tẩn nhau trong cuộc họp và cả 2 đều không bị kỷ luật hay truy tố gì. Luật cho phép họ làm vậy.

  • Rantanplan

    Bọn nầy ghế ngồi giống hội UK nhỉ.

  • hayhaytv

    do nước ÚC chưa độc lập tự do đó

Website liên kết