3 Bình luận
  • haiyannotme

    chắc tùy người, đi làm hết mình mà thấy vui hay có cảm hứng thì sẽ một ngày sao chỉ có 24 h

  • tuannguyenvt

    Làm như đi chơi thì ra đường mà sống 🤣🤣🤣

  • kspm

    bi kịch gì, có mà lười thì có bác ôi? Làm việc chăm chỉ thì cũng tầm 8-9h một ngày, lại nghỉ đôi ngày mỗi tuần nữa, chưa kể lễ phép các loại, sao bảo không có thời gian 🤣.

Website liên kết