6 Bình luận
 • TKM

  vậy đổi tên thành virus Wuhan-Fauci à?

 • ngqhung

  đọc thì thấy hai cái này có liên quan với nhau đâu, chỉ là có những điểm chung nhất định thôi mà

 • AvanSutoLatsu

  Người ta nghiên cứu vi rút có nguy cơ lây từ dơi sang người lâu rồi, cô vít chỉ là loại bệnh dịch được dự báo từ trước mà thôi.

 • vadaihiep

  600k$ trong 5 năm. Ngay năm đầu đã cho ra kết quả là "có". Vượt tiến độ, easy money

 • thobeo80

  Thuyết âm mưu dần dần thành sywj thực ???

Website liên kết