4 Bình luận
  • Jennyhp

    Anh ấy có thể bận chưa đi được, nhưng việc k hề thông tin tới những người đóng góp trong suốt 6 tháng cho tới khi bị hỏi thì thực sự lăn tăn

  • ken_

    Bản chất tốt nhưng lại không vượt qua được ranh giới của đồng tiền. Mọi sự giải thích lúc này đều khó chấp nhận, anh Cả của giới nghệ sĩ mà cũng làm thế này thì chịu rồi, biết tin ai bây giờ.

  • baokhanhtlc

    đánh bạc, lô đề hết mịa rồi. muốn tốt cũng không được

Website liên kết