1 Bình luận
  • qsilk

    Chốt lại: theo dự tính thì phải mất 10 năm mới tiêm hết vx cho hơn 1 tỷ dân Ấn.

Website liên kết