11 Bình luận
  • iku_iku

    dm, để viết kiểu thường trôi chảy đã khó, đây lại còn viết giọng văn này nữa. Đỉnh vl, chắc dân Voz

  • quatangdogia

    @ngocxuyen mục đích của nhóm là chia sẻ, tư vấn, hỗ trợ lẫn nhau cho người sắp, đã trong tù hoặc người nhà.

    cho tới một hôm có 1 bài đăng rủ những người đang trốn truy nã offline thế là group đông dần từ ngày đó tới giờ 🤣

Website liên kết