5 Bình luận
  • hieu_3x

    Chưa có gia đình và đã có gia đình sẽ rất khác. Chưa có gia đình có thể làm những việc lấp bể vá trời kinh thiên động địa cũng được, nhưng có gia đình rồi thì phải chừa đường lui không nên tất tay hay làm những việc quá rủi ro. Nên ông Vũ Trung Nguyên mới khuyên muốn thành công thì đừng lấy vợ, ông ấy rất giàu và thành công nên mặc định câu nói đó sẽ đúng.

    Còn chồng chị này mới có vậy mà đã ly dị thực sự là tệ.

  • minhquangos

    Nói thật vì chưa biết đc khoản nợ từ đâu mà có nhưng đã từng thất bại thì có thể thành công, nhưng để rơi vào hoàn cảnh này lần thứ 2 là lỗi do bạn rồi.

Website liên kết