1 Bình luận
  • nghiango

    Giải trình gien thì chủng virus phía Bắc khác chủng ĐN. Nên nguồn lây có vẻ khác nhau.

    Hiện nay ĐN khá toang, đang xét nghiệm diện rộng phát hiện nhiều ca trong cộng đồng ko rõ nguồn lây.

Website liên kết