1 Bình luận
  • hthhus15

    Các chuyển QH của Bambo bỏ ăn từ đợt dịch trước rồi. Chỉ có nước uống thôi. Nhưng thấy bảo Covid còn lây qua không khí thì 10 ông xung quanh chỗ ông này ngồi dễ có 1,2 ông bị lắm!

Website liên kết