19 Bình luận
  • truongthanh23

    @cristiano2 Nó lên được thì nó nhận cũng chịu chứ biết làm sao giờ

  • cristiano2

    Không biết họ có mang ít đồ đạc xương xẩu ném lên đó xong kêu là bằng chứng lịch sử không thể chối cãi Sao Hoả thuộc về Trung Quốc không nhỉ?

Website liên kết