10 Bình luận
  • Rantanplan

    Không, đừng bày đặt những vấn đề ngớ ngẩn như vậy.

    Kể cả giám đốc thì nhiều người đi gặp, đi họp cũng đang lo căng cho cty.

    Chưa nói những người bạc mặt đi kiếm cơm.

Website liên kết