1 Bình luận
  • Ahem

    Nói chuyện mấy ông ấn bảo cay cú chính phủ sớm sản xuất được vaccin nhưng đã hám fame ngoại giao vc. Hệ quả là như mọi người thấy đấy.

Website liên kết