5 Bình luận
  • taoaman

    Bác Hiếu này có giọng đọc rất truyền cảm, series podcast tự do tài chính vừa rồi của bác rất hay, mình ước giá như lĩnh hội đc những kiến thức đó từ hồi 2x tuổi

Website liên kết