2 Bình luận
  • SuperSliver

    Thanh Hoá drama

    Mới mất 6 tỷ vì chuyện hành xử kiểu làng xong mà giờ không biết rút kinh nghiệm nhỉ.

    • haiyannotme

      @SuperSliver Trụ hạng thì được chứ bảo khá lên mà cứ hành xử kiểu này thì không biết bao giờ nữa. Ông Samson cũng có phải lần đầu đá ở TH đâu nhỉ

Website liên kết