1 Bình luận
  • atcm

    The Coffee House mình cảm thấy qua thời đỉnh cao rồi, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh với Highlands Coffee, giờ chỉ như một chuỗi cf bình thường, có khách ổn định nhưng không đông.

Website liên kết