1 Bình luận
  • mientay

    Thống kê 852.000 liều (Bộ Y Tế) đã chích mà chỉ có 2 sốc phản vệ thì vẫn OK.

Website liên kết