1 Bình luận
  • hollger

    Tiêm vaccine thì vẫn có nguy cơ nhiêm mà. Nó chỉ giảm tác hại của virus với cơ thể thôi

Website liên kết