2 Bình luận
  • NChinh
    Chê bai lẫn khen, nếu không có nền tảng, chính là thể hiện trong đó sự thiếu hiểu biết và những lời phê phán chỉ kết thúc với những lời phê bình như: rối mắt, ngợp, đẹp hoặc xấu

    Câu này hay nhé ... mọi người nên ghi nhớ thôi...

  • hxnb

    😃 😃😃 bị chê thì quay ra chửi 🤬🤬

Website liên kết