10 Bình luận
  • 247az

    @cristiano2 Vừa về, mình lại đang đọc đi đọc lại cho nhớ là không được đánh sếp cũ Lần trước đi vì đồng nghiệp

Website liên kết