3 Bình luận
 • TanNg

  Muốn kinh tế thị trường nhưng lại muốn người ta không đầu tư ổ ạt, không có lợi nhuận tốt, không mua bán dự án. Khôn thế quê em đầy

 • PythonGable

  Chỉ thấy tiêu đề dẫn dắt dư luận. "Vỡ quy hoạch", sao không gọi đó là quy hoạch không đúng với thực tế.

  Sao không gọi quy hoạch đó không sử dụng được với tình hình phát triển hiện tại.

  Ví dụ khu đô thị có 10 triệu dân, làm cái quy hoạch cho 2 triệu dân. Xong áp dụng, xong nói là Vỡ quy hoạch!

  Tào lao, đánh tráo khái niệm.

Website liên kết