28 Bình luận
  • gasieutrung

    Nghệ An mình vừa có ca đi chữa bệnh ơ bv Nhiệt Đới về. Đã xét nghiệm kết quả dương tính. Bệnh nhân có đi biển, bà con đến thăm ốm các kiểu và vợ bênh nhân có đi làm cccd tại địa phương 😭

  • iku_iku

    Nó là cúm đó bác, con người sống chung với cúm từ ngàn đời nay rồi còn gì.

    Em vẫn giữ quan điểm trò vacxin này nhảm. Cúm nó biến chủng liên tục,có vacxin chữa covid 19 thì nó nó đã có chủng 20, 21 rồi.

Website liên kết