2 Bình luận
  • vadaihiep

    Ủng hộ game Việt!

    Nhưng chủ đề 30/4 thì khả năng sẽ gây nhiều tranh cãi, cảm giác người Việt bắn người Việt nó cứ sao sao...

    • haiyannotme

      @vadaihiep mà còn phải dựa vào cách chơi và đồ họa nữa, chứ cứ dựa vào mấy cái tên như 7554, 304 cảm giác không ổn lắm

Website liên kết