3 Bình luận
  • NAD

    Chrome có cái hay khó bỏ là nó có tài khoản để đồng bộ giữa các máy tính với nhau

  • TKM

    Đã quay lại dùng FF được mấy năm rồi, từ bản Quantum. Nói chung là hài lòng.

Website liên kết