1 Bình luận
  • haiyannotme

    Không bị bệnh nghĩ nhiều quá thì cũng vào đươc vài lần từ thời bayern rồi. Dự là từ giờ đến cuối mùa ling mông to và g9 sẽ không được vào đá các trận quan trọng nữa

Website liên kết