42 Bình luận
  • bobe

    @motbit rửa bát cho vợ ko có nghĩa là yêu vợ, chẳng qua là tìm sự bình yên cho bản thân thôi

  • cuddang

    Đến cả Đức Phật cũng bỏ gia đình để tìm đến tự do giác ngộ và hạnh phúc tối thượng cơ mà.

    Hôn nhân chỉ dành cho những sinh linh mù quáng thôi.

Website liên kết