2 Bình luận
  • kmom

    chơi lớn hay khả năng là toang nặng đây?

    • hthhus15

      @kmom Chơi lớn thôi, chứ toang năng thì không đến nỗi, nắm được gần hết f1 rồi, VP kinh nghiệm kiểm soát dịch rất tốt, làm mạnh tay. Toàn bộ quán ăn uống đều bị đóng cửa từ 2/5. Bây giờ sợ chỉ sợ người tỉnh khác đến cái quán bar sunny kia do vị trí nó nằm ở Phúc Yên nên dân HN về đây cũng nhiều.

Website liên kết