7 Bình luận
  • Rantanplan

    Hôm qua cũng dành cả ngày để xem tiểu sử bạn này. Nói chung là sáng sủa, tài giỏi. Tuy vậy, cái Telegram ban đầu là nơi chất chứa rửa tiền với các thứ độc hại thì mình nghĩ giá trị của Durov cũng vừa vừa thôi.

Website liên kết