10 Bình luận
  • KBietJ

    Đọc bài trả lời, nhưng mình lại thấy "tầm" của các câu hỏi! không biết câu hỏi là của ai? học sinh, sv hay cđm?

  • Scouter

    Môn sử rất quan trọng, nó ko phải chỉ học về sự kiện quá khứ mà học về cách xã hội loài người vận động, đấu tranh và phát triển. Học tự nhiên giỏi thì làm được chuyên môn, nhưng học xã hội kém thì ko thể làm lãnh đạo được

Website liên kết