21 Bình luận
  • dokiet2003

    Éo hiểu các ông họp hành sao mà đến tận tối mới ra công văn,chúng tôi thì hối hả lên thủ đô mang theo con nhỏ,mai chúng nó nghỉ học ai ở nhà trông nom chúng nó đây

Website liên kết