4 Bình luận
  • tsonega

    Nói chung là anh bra đang muốn theo anh Mỹ nên nói xấu anh Trung. Vì thế anh Trung không thèm viện trợ anh Bra nữa. Tiếc là anh Mỹ lại vừa thay tổng thống. Mà anh tổng này chưa muốn tiếp tục chính sách của anh tổng trước nên chưa viện trợ cho.

  • darkflames

    lại nhớ truyện cười về con chim sẻ rơi vào đống s***: "đã nằm trong đống s*** thì đừng có mà hót líu lo"

  • aoanh123456

    Doạ mai chặt hết rừng amazon làm củi là có viện trợ ngày.

Website liên kết