3 Bình luận
  • tsonega

    1 người có "ý thức" kéo theo bao người khổ theo. Đây là trường họp phát hiện bệnh đấy. Mà tôi tin là có rất nhiều người coi rằng cách ly 14 ngày ko sao thì ko sao nên sau đó rất lơ là trong cách ly 14 ngày tiếp theo.

  • manhchuotkuteo

    đã có các bác các chú lo. Tôi tin tưởng lần này sau 2 tuần là dập được thôi !

Website liên kết