15 Bình luận
  • atcm

    @tien_pham người Nhật nói chung đã có nhiều bài học vì sự bảo thủ của họ rồi, nhìn sự đi xuống của các công ty công nghệ Nhật trong chục năm trở lại đây là hiểu.

  • kwml

    Trò truyền thông thôi chứ m nghĩ Vin no door

Website liên kết