1 Bình luận
  • TanNg

    Âm tính lần 1 thì coi như nguy cơ lây nhiễm cho người khác không có nên với cá nhân thì mới cần âm tính lần tiếp theo, với xã hội thì âm tính lần một là đủ.

Website liên kết