2 Bình luận
  • vnsm

    Mình đi thăm quan một số thắng cảnh như vầy ở nước khác, họ quản lý du khách vào tạo cho mình có cảm giác rất trang trọng và đầy sự tôn nghiêm. Ở Huế rất khác, chắc do thiếu sót của ban quản lý.

    • signoreV

      @vnsm nhiều vấn đề lắm. Trình độ quản lý, tư duy và... quan trọng họ không tôn trọng ......, không phải chỗ làm ra tiền thì ...

Website liên kết