25 Bình luận
  • vcd2403

    30 chia 2 là 15, 15


    tức là thằng bố vừa mãn hạn thì thằng con zô thế chỗ! Tiền đề của truyền thống gđ -.-

Website liên kết