2 Bình luận
  • namd

    Tạm thời nên dừng sạch nhập cảnh lại đi.Moá nhìn Ấn mà ghê răng quá!!

  • minhquan2022

    Có gì mà nóng, người dân phải tập sống với hoàn cảnh này, dịch quay lại bất kì lúc nào,con người không thể ngừng ăn, ngừng thở, ngừng làm việc và giao tiếp. Cái việc tối thiểu là đeo khẩu trang và tụ tâp vẫn không làm được mà cứ ngồi đợi chính phủ hành động thì kêu than nỗi gì!

Website liên kết