14 Bình luận
  • kekin

    H&M mà cứ 100k - 150k / item thì cứ mua xài đi, tẩy gì nữa mà tẩy, chỉ mua đồ sale giá này thôi, đồ full price tag thì bỏ. Coi thử nó bán giá này được bao lâu.

Website liên kết