28 Bình luận
  • Vanhoait2017

    @chilavet : gần chỗ mình có quán bia cây bưởi . Mình bị thằng chồng bưởi vác gậy đuổi chạy té khói vì tội vừa uốn bia vừa rình bưởi nhà hắn . Của đáng tội bưởi nhà hắn đẹp đáo để

Website liên kết