1 Bình luận
  • englih

    Chúc mừng spaceX và cả NASA.

    SpaceX cũng vừa thắng 1 contract với NASA đưa người lên mặt trăng.

Website liên kết