10 Bình luận
  • Wasamala

    @NAD ở nông thôn vài triệu to lắm bác. Nguồn thu duy nhất của cả nhà, trồng 2 tháng mới được còn chưa tính công.

Website liên kết