23 Bình luận
  • vuithoidungvuiqua

    Miền Tây vốn là vùng sông nước, năm nào cũng có mùa nước nổi! Sống trên xuồng trên ghe không đeo vàng thì đeo cái gì? Gặp lúc chìm xuồng chìm ghe leo lên bờ còn có vàng trên người để mà bán...

Website liên kết