19 Bình luận
  • phanvanhau11

    @ngokhanh năng lực bản thân kém quá, làm đồng minh thì phải đôi bên phải cùng có lợi để duy trì phát triển lâu dài.

    Ông đồng minh kiểu j 2,3 mang. Chơi bời kiểu j mà vừa mới kết bằng hữu xong là chửi, chửi từ Obama sang EU, sang Trung Quốc. Chửi xong lại hối tiếc vì nặng lời . Thế ai muốn chơi với ông ý.

  • xxxcom

    Hóng chừng nào anh Dute chửi anh Putin

Website liên kết