1 Bình luận
  • Dune2000

    Tra từ điển tiếng Việt mà lại giải thích bằng nghĩa tiếng Anh, ví dụ câu bằng tiếng Anh là sao nhỉ @@

Website liên kết