1 Bình luận
  • qsilk

    âm mưu của đấng là xúi mấy thằng đua top tham gia SL rồi bất ngờ lật kèo cho chúng nó sốc, tuột dốc không phanh. Bồi thêm 1 phát giả vờ nghỉ hưu để tăng độ trust.

Website liên kết