1 Bình luận
  • canba

    Chắc chắn bầu Rét của Real đã tham khảo bài phát biểu của bầu Kiên bạc Hòa Phát. Hiện trạng của FIFA, UEFA giống hệt Liên đoàn bóng đá xứ Đông Lào hồi trước, chứng tỏ xứ Đông Lào đã đi trước FIFA, UEFA cả chục năm 😂

Website liên kết