8 Bình luận
  • mientay

    @tuannguyenvt Đọc hết tin sẽ thấy "toàn bộ Tiền bán vé đưa vào công tác từ thiện". Rõ ràng là không lươn lẹo nếu chịu đọc hết nội dung.

Website liên kết