1 Bình luận
  • vn_forest

    Phụ nữ ngồi bên phụ mà!

    Cũng hên thật, máy nó nặng nên giữ lại chứ không thì lộ hàng rồi!

Website liên kết