1 Bình luận
  • AnNhien86

    Nếu nhân vật tâm sự chỉ là sản phẩm hư cấu của Vne thì thôi.

    Còn nếu câu chuyện này có thật thì mình muốn hỏi bạn gái này, bạn ngu bẩm sinh hay có luyện tập vậy?

Website liên kết