16 Bình luận
  • mr_bear

    Không nên làm vậy với trẻ nhỏ, dễ gây ảnh hưởng tới tâm lý. Tôi lớn rồi, tâm lý tôi vững, em có thể làm vậy với tôi.

Website liên kết