5 Bình luận
  • kmom

    Mong bác cứ làm kệ mịa bọn Ak47, dư lợn viên bò đỏ ăn hại của tổ chức The face of battle ra sức bôi nhọ.

  • Fej

    Sao bác hải nhiều tiền thế nhỉ. Quan tâm cách làm giầu của bác

  • citihal

    Vẫn ủng hộ anh Hải làm các công việc thiện nguyện cho dân nghèo, anh Hải đi làm là đã hơn tất cả đại bộ phận ngồi gõ phím rồi đã, chưa xét chuyện sai đúng. Ủng hộ anh một mình "tấu bản Tiếu ngạo" giữa dòng đời gian trá toàn Nhạc Bất Quần!

Website liên kết